Boka och betala båtplats:


Boka här

Digital hantering av fasta båtplatser

Strängnäs kommun har ett av Sveriges mest moderna digitala system för hantering av fasta båtplatser för fritidsbåtar.
Syftet med digitaliseringen är att öka informationen om och tillgängligheten till båtplatserna för medborgarna. Genom en egen inloggning kan man boka och betala för en båtplats för ett eller två år framåt och man har alltid företräde till sin ”egen” plats.

Våren 2018 startade Strängnäs kommun ett pilotprojekt med det nya systemet för hyresgästerna vid de tre nya bryggorna i Västerviken i Strängnäs.
Projektet föll väl ut och inför säsongen 2019 utökades systemet med samtliga kommunala båtplatser i Strängnäs.
Hösten 2019 kommer bokningssystemet att utvecklas ytterligare för att inför säsongen 2020 även omfatta samtliga båtplatser i Mariefred.

Välkomna med frågor och synpunkter till hamnar@strangnas.se