Boka och betala båtplats:


Boka här

Digital hantering av fasta båtplatser

Strängnäs kommun har ett av Sveriges mest moderna digitala system för hantering av fasta båtplatser för fritidsbåtar.
Syftet med digitaliseringen har varit att öka informationen om och tillgängligheten till båtplatserna för medborgarna.
Båtplatshyresgäster kan själva logga in och boka och betala sin plats med kort eller swish. Man kan boka och betala för ett eller två år framåt och man har alltid företräde till sin ”egen” plats.

Välkomna med frågor och synpunkter till hamnar@strangnas.se