Avgifter för båtplatser i Strängnäs kommun

Från och med år 2022

Platsens breddA-lägeB-Läge
0-2,49 m2 500 kr2 100 kr
2,5 - 2,99 m3 000 kr2 500 kr
3,0 - 3,49 m4 000 kr3 400 kr
3,5 - 3,99 m5 000 kr4 250 kr
4 - 4,49 m6 500 kr5 550 kr
4,5 - 4,99 m8 000 kr6 800 kr
>5 m9 500 kr8 100 kr
Hyra av båtplats 1 april-31 oktober, 100 % av aktuell taxa.
Hyra av båtplats efter 1 augusti, 50 % av aktuell taxa.
A-lägen: båtplatser som har tillgång till el och vatten..
B-lägen: båtplatser som saknar tillgång till el och vatten.

Taxan finner ni i sin helhet här:

Avgifter för båtplatser i Strängnäs kommun, från och med år 2022