Villkor vid bokning och betalning av båtplats i Strängnäs kommun

Strängnäs Kommun på webbsidan batplats.strangnas.se. Dessa villkor gäller mellan Strängnäs kommun och den som själv eller genom annan person bokar båtplats och betalar båtplatsavgift. Beställaren/betalaren anges som ”Kund” i villkoren. Leverantören anges som ”Strängnäs Kommun” eller Vi”. Bokningen/betalningen gäller hyra av båtplats i Strängnäs kommuns fritidsbåtshamnar.

Bokning och betalning för privatperson

För att boka båtplats och betala hamnavgiften på webbsidan batplats.strangnas.se krävs att kunden är minst 18 år fyllda. För att kunna genomföra betalningen av båtplatsavgiften krävs det ett bankkort (VISA eller Mastercard).

Bokning av båtplats

I priset ingår hyra av båtplats samt el och vatten, där detta finns att tillgå. Kunden får ej använda båtplatsen till annat än vad som står i ”Hyresavtal med ordningsregler gällande båtplats för fritidsbåt I Strängnäs kommuns fritidsbåtshamnar”. Dokumentet finns på https://www.strangnas.se/sv/Uppleva-gora/batarochhamnar/

Betalningsbekräftelse

Vid mottagande av betalningsbekräftelsen ska denna kontrolleras, så att alla uppgifter stämmer. Det är kunden som ansvarar för att uppgifterna på betalningsbekräftelsen är korrekta. En betalningsbekräftelse skickas via e-post och som textmeddelande (SMS). I händelse av fel ska Strängnäs kommun, teknik- och servicekontoret kontaktas snarast, i första hand via e-postadressen info@batplats.strangnas.se

Användandet av personuppgifter

Genom att använda denna hemsida godkänner du Simwork AB's datapolicy.

Villkor för användning, bokning och betalning

Denna sida (tillsammans med de handlingar som anges) talar om villkoren för användning av vår hemsida batplats.strangnas.se. Läs dessa villkor noggrant före användning, bokning och betalning. Genom att använda vår hemsida, accepterar du dessa villkor.

Information om oss

Batplats.strangnas.se är en webbsida som drivs av Strängnäs kommun och Simwork AB. 

Simwork AB Org.nr: 556935-1280.
Strängnäs kommun Org.nr: 212000-0365.

Strängnäs kommun
Nygatan 10
645 80 Strängnäs
Tel: +46 (0) 152-291 00
Email: info@batplats.strangnas.se